ŚWIAT PRZYRODY W OCZACH DZIECKA


 "ŚWIAT PRZYRODY W OCZACH DZIECKA"- TO OGÓLNOPOLSKI, EKOLOGICZNY PROJEKT, KTÓREGO ZADANIA BĘDZIEMY REALIZOWAĆ CO MIESIĄC. 

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST ROZBUDZANIE CIEKAWOŚCI PRZYRODNICZEJ, WZBOGACANIE WIEDZY O POLSCE I PRZYRODZIE ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEJ POSTAWY WOBEC PRZYRODY. 

WE WRZEŚNIU BIEDRONKI ZREALIZOWAŁY NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1. Założenie w sali kącika ekologicznego, w którym znajdą się np. czasopisma,
książeczki, wydruki internetowe o tematyce ekologicznej.
2. Ustanowienie Kodeksu Małego Ekologa – zwrócenie uwagi na prawa i obowiązki.

3. Pogadanka na temat potrzeby dbania o naszą Ziemię.