Światowy Dzień Drzewa


"Dzień Drzewa" to okazja do poznawania znaczenia środowiska naturalnego, które jest "naszym domem".
Dzieci dowiadywały się o znaczeniu drzew w przyrodzie oraz w życiu człowieka i zwierząt. Zapoznały się z różnymi gatunkami drzew i poznały jego budowę.
Segregowały drzewa na liściaste i iglaste, dopasowywały owoce i liście. Układały historyjkę obrazkową "Od kasztana do kasztanowca". Zasadziły kasztany i żołędzie przeznaczone do długoterminowej obserwacji.
Podczas wycieczki obserwowały różne drzewa, każde inne i niepowtarzalne. Zbierały "dary natury", które umieściliśmy w kąciku przyrody i wykorzystamy do dalszej działalności.
Na podsumowanie zajęć dzieci wykonały fragmenty prac plastycznych, z których powstały trzy drzewa XXL.
Głównym celem zajęć było budowanie więzi z przyrodą i propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego nie tylko "od święta" ale i każdego dnia.