Spotkanie z Policjantem


      W ramach realizacji tematu kompleksowego "Jestem bezpieczny", dnia 29 września 2021 r. naszą grupę odwiedzili panowie policjanci. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy znajomość niektórych znaków drogowych. Dzieci zobaczyły prawdziwe kajdanki, które zaprezentował pan policjant, pałkę typu "Tonfa", odznakę "Policjanta" a także przymierzały z radością czapkę oraz kamizelkę odblaskową. Policjant zwrócił uwagę dzieci na kolor umundurowania oraz przybliżył im na czym polega praca policjanta. Przedszkolaki doskonale radziły sobie odpowiadając na pytania policjanta. Na koniec spotkania dzieci podziękowały gościom za przybycie, wręczając upominek.