DYŻUR WAKACYJNY


2020-05-14

DRODZY RODZICE,

 

UWAGA

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Gminie Kęty planowany jest dyżur wakacyjny organizowany
w czterech przedszkolach.


W przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na organizację dyżuru
w poniższej formie może nastąpić zmiana zasad jego realizacji.

 

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Kęty pełnić będą następujące przedszkola:

LIPIEC

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 7
w Kętach
    https://spwp7.edukacja.kety.pl/

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego
w Witkowicach

http://www.zspwitkowice.edukacja.kety.pl/

SIERPIEŃ

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9
w Kętach

https://spwp9.edukacja.kety.pl/

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego
w Łękach

http://www.zspleki.edukacja.kety.pl/

 

Nabór przeprowadzony zostanie przez dyżurujące przedszkola od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku do godz. 14.00.
Warunkiem koniecznym do udziału
w rekrutacji jest złożenie wniosku
w wersji elektronicznej na adres e-mail przedszkola do którego chcą Państwo zapisać swoje dziecko
lub w wersji papierowej w jego siedzibie.

(dokumenty do pobrania na stronie dyżurującego przedszkola)

 

Dyżur wakacyjny w gminnych przedszkolach będzie organizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

 

Dyżur wakacyjny będzie realizowany w przypadku braku okoliczności wyłączających działalność jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.