Ekokulturalne przedszkole - projekt ekologiczny, grupa IV


2021-06-25

Ekokulturalne przedszkole
- projekt ekologiczny
k

Grupa IV - Centrum Edukacji i Nauki wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Ekokulturalne przedszkole”.

k

Celem projektu było:

- poszerzanie świadomości ekologicznej,

- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,

- rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska,

- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych,

- kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.

l

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania w kategoriach:

k

- „EKOPLASTYKA” – podczas wykonywania prac plastycznych wykorzystywaliśmy m.in. „dary jesieni”, rolki po papierze, gazety, tekturę, gazetki reklamowe, masę solną, liście.

d

ekoplastyka

g

- „EKOPRZESTRZEŃ” – organizując przestrzeń w naszej sali staraliśmy się wykorzystywać dostępną w przedszkolu dekorację, nie generując przy tym odpadów. W kąciku przyrodniczym gromadziliśmy naturalny materiał zgodnie z aktualną porą roku. Przez cały rok przedszkolny w naszej sali królowała pewna Dama, jak na prawdziwą Damę przystało zmieniała swoją suknię zgodnie z panującą porą roku, czy obchodzonymi świętami np. Bal karnawałowy, Dzień Niepodległości.

f

ekoprzestrzeń

l

- „EKOKULTURA” – dzieci podczas różnorodnych zabaw i sytuacji edukacyjnych nabywały wiedzy na temat sposobów segregacji odpadów. Zostały uświadomione w jaki sposób śmieci wyrzucane „gdziekolwiek” zagrażają środowisku i zwierzętom. Na co dzień wdrażane były nawyki mające na celu dbanie zarówno o przedszkolne otoczenie, jak i domowe np. segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii elektrycznej, czy też kartek do rysowania. W czasie aktywności przedszkolnych, zajęć dydaktycznych, plastycznych, matematycznych, logopedycznych wykorzystywaliśmy materiały przynoszone przez rodziców: kartki papieru, nakrętki, kubeczki, rolki po papierze, nadając im „drugie życie”.

l

ekokultura

 s

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.