GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI


2020-08-31

Drodzy Rodzice

Ze względu na prawidłowe funkcjonowanie placówki oraz zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbioru dzieci obowiązujących na poszczególnych obiektach.
k