MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - oddział 02 (szkoła)


2020-05-31

Dzieci z oddziału 02 (szkoła) brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym rozwijającym i promującym czytelnictwo „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”.

Projekt uroczyście rozpoczął Pan Burmistrz Kęt w „Dniu Głośnego Czytania” 29 września. Od tego czasu zagościł w naszej sali Mały Miś, który podróżował z książkami polskich autorów do domów dzieci. Przedszkolaki zaprzyjaźniły się z Misiem i polubiły zajęcia
z jego udziałem. Zabawy pozwalały na zdobywanie wiedzy, umiejętności, postaw oraz kształtowały kompetencje kluczowe naszych wychowanków.

W ramach projektu zrealizowaliśmy moduły:

1. CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI
Efekt finalny „Dzienniczek Małego Misia”.

2. MISIOWY WOLONTARIAT
Akcje charytatywne: „Przyjaciel (nie)Potrzebnej Książki”, „Paczka pod choinkę” dla dzieci
z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kętach. Zbiórki dla potrzebujących.

3. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Efekt finalny „Misiowy regulamin małego czytelnika”.

4. MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA
Zajęcia i wystawa prac „Moje prawa”.

5. BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM
Efekt finalny plakat „Jesteśmy bezpieczni”.

6. ZMISIOWANY DZIEŃ MATEMATYKI
Zabawy matematyczne przed 21.03.2020 r.

7. MALI PRZEDSIĘBIORCY!
Filmy edukacyjne, projektowanie banknotów, wykonanie plakatu „Co jest cenne dla naszej Rodziny”. Moduł zrealizowano poprzez kształcenie na odległość. Dziękujemy Rodzicom za współpracę.

Zapraszamy do galerii zdjęć.