MARZEC - grupa 1 (szkoła)


2021-04-12

MARZEC

Drodzy rodzice w miesiącu marcu realizowaliśmy treści z podstawy programowej w oparciu o tematy kompleksowe:
- „Zwierzęta egzotyczne”,
- „Szukamy wiosny – przedwiośnie”,
- „Woda i słońce”,
- „Czy to już wiosna?”.

Poznaliśmy litery: G,g ; W, w oraz cyfry 9 i 10.

Rozwiązujemy zadania z treścią. Umiejętnie posługujemy się cyframi, znakami matematycznymi, a także potrafimy wykorzystać umiejętności matematyczne w życiu codziennym.

Czytamy wyrazy, zdania, proste teksty, krótkie opowiadania w zależności od indywidualnych umiejętności dzieci.
Układamy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej.
W dalszym ciągu doskonaliliśmy umiejętności grafomotoryczne, które odgrywają ważną rolę w przygotowaniu do nauki pisania.

Potrafimy zaśpiewać piosenki:
„Przedwiośnie” – muzyka Jarosław Woźniewski, słowa Dorota Kossakowska
„Gdzie jesteś wiosno?” – muzyka Miłosz Konarski, słowa Marta Jelonek

Recytujemy wiersze:
„Słońce i deszcz” – D. Kossakowska,
„Idzie wiosna” – A. Olędzka.


Wykonaliśmy prace plastyczne:

- „Lew” – wyklejanie plasteliną sylwety lwa – rozwijanie zdolności manualnych.
- „Przebiśniegi” – collage – zapoznanie ze sposobem wykonania przebiśniegów – praca według instrukcji nauczyciela. Umiejętne wykorzystanie różnorodnej faktury materiałów papierniczych.
- „Wierzbowe kotki” – wycinanie gałązek, naklejanie na kartkę papieru, doklejanie „kotków” z waty.
- „Słoneczny dzień” – rysowanie kredkami pastelowymi – rozwijanie inwencji twórczej, estetyczne wykonanie pracy.
- „Deszcz i kwiaty” – kolorowanie, wycinanie – ekspresja plastyczna – rozwijanie kreatywności dzieci.
- „Marzanna” – wykonanie kukiełki z patyków, siana i bibuły – umiejętność łączenia różnego rodzaju materiałów.
- „Żonkil” – wycinanie szablonu kwiatka, składanie według instrukcji nauczyciela.
- „Zajączek” – malowanie farbą akrylową jajka ze sklejki za pomocą wałeczka - przygotowanie wielkanocnych upominków.

Zrealizowaliśmy kolejne zadanie z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”. Poznaliśmy Elmera – głównego bohatera serii opowiadań Davida McKee oraz zapoznaliśmy się z obrazem „Flora na piasku” Paula Klee. Porównaliśmy dzieło malarza do wyglądu Elmera i stworzyliśmy własne prace.

Obchodziliśmy grupowy „Dzień Kobiet” i „Dzień Mężczyzny”.

„Żegnamy zimę, witamy wiosnę” - udaliśmy się na spacer i szukaliśmy oznak
wiosny - kultywowanie tradycji związanych ze zmianą pory roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć:)