PODZIĘKOWANIE za 1%


2021-04-23

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przekazali 1% podatku na rzecz
Samorządowej Placówki Wychowania
Przedszkolnego Nr 8 w Kętach.
W tym roku pozyskaliśmy 8130,51 zł.
s
DZIĘKUJEMY!!