PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA


2020-05-07

BARDZO PROSIMY RODZICÓW
O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA  OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE SAMORZĄDOWEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W KĘTACH W ZWIĄZKU
Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM,  ZWALCZANIEM COVID-19.

(proszę kliknąć w link)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA SPWP NR 8 W KĘTACH.