Rozstrzygnięcie konkursu „Mój niekonwencjonalny instrument muzyczny”


2018-12-20

Informujemy, że ze względu na zbyt małą ilość nadesłanych prac nie było możliwe wyłonienie laureatów konkursu. Nadesłane prace prezentowały niski poziom wykonania przez co nie spełniały kryteriów zawartych w regulaminie.

Pośród nadesłanych prac wyróżnienie otrzymał Hubert Stanek z Przedszkola w Brzostku.

Dyplom dla autora wyróżnionej pracy zostanie przesłany pocztą. Pozostałe dyplomy dla uczestników konkursu zostaną przesłane drogą e-mailową.