WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW


2022-09-08

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na poniższe konto bankowe.
- pierwsze dziecko - 50 zł
- każde kolejne dziecko - 25 zł
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka. 
50 1090 1740 0000 0001 3359 4316
Santander Bank Polska S.A.