WYWIAD - KWARANTANNA


2020-10-16

Prosimy Rodziców dzieci z oddziału III (budynek przedszkola - góra)
o jak najszybsze uzupełnienie wywiadu związanego z kwarantanną (najpóźniej do poniedziałku)
i odesłanie go na adres mailowy przedszkola: spwp8@edukacja.kety.pl 

j

proszę kliknąć w link:

WYWIAD - KWARANTANNA

Wszyscy domownicy wspólnie mieszkający - nie otrzymują decyzji PPIS. Informują pracodawcę
o kwarantannie, wypełniają oświadczenie znajdujące się na stronie ZUS „oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego”.