WYZAWANIA TEODORA - sprawozdanie z realizacji projektu, grupa I (maluszki)


2021-07-01

W ciągu roku szkolnego 2020/2021 grupa maluszków podjęła „Wyzwania Teodora”.

Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy bocian wie, jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamięta zawsze o tym, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia innych. 

Projekt „Wyzwania Teodora” był sposobem na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości. Teodor chciał, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczył siedem zadań do wykonania. Były one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, obudzeniem
w przedszkolakach małych artystów.

Głównym celem niniejszego projektu było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

h

Oto zadania wykonane przez dzieci z grupy I

(kliknij w obrazek)

h

h

Maluszki przez cały rok szkolny zdobywały odznaki, a po zebraniu wszystkich uzyskały  dyplomy profesora Teodora. Natomiast placówka uzyskała certyfikat miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

k