ZDOLNE PRZEDSZKOLAKI - zajęcia dodatkowe, oddział 02 (szkoła)


2020-06-15

W oddziale 02 (szkoła) w roku 2019/2020 prowadzone były zajęcia dodatkowe „Zdolne przedszkolaki” oparte na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Dzieci brały udział
w zabawach, ćwiczeniach i działaniach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań.
Wielozmysłowe poznawanie świata, atrakcyjne zabawy
i działania podejmowane w kącikach zainteresowań rozwijały inteligencje przedszkolaków: językową, matematyczno – logiczną, przyrodniczą, ruchową, muzyczną, wizualno – przestrzenną, interpersonalną i intrapersonalną. Wychowankowie odnosili sukcesy, rozwijali zdolności, zainteresowania, wzmacniali samoocenę i słabe strony.
Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych i życzymy dalszych twórczych pomysłów i pozytywnego podejścia do nauki szkolnej.
Podziękowania dla Rodziców, za włączenie się w zdalne nauczanie i Dzieciom za tak wspaniały i aktywny udział.
j
Zapraszamy do galerii zdjęć.

l