część 1


 "ŚWIAT PRZYRODY W OCZACH DZIECKA"- TO OGÓLNOPOLSKI, EKOLOGICZNY PROJEKT, KTÓREGO ZADANIA BĘDZIEMY REALIZOWAĆ CO MIESIĄC. 
GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST ROZBUDZANIE CIEKAWOŚCI PRZYRODNICZEJ, WZBOGACANIE WIEDZY O POLSCE I PRZYRODZIE ORAZ KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEJ POSTAWY WOBEC PRZYRODY. 
 
WE WRZEŚNIU BIEDRONKI ZREALIZOWAŁY NASTĘPUJĄCE ZADANIA:


1. Założenie w sali kącika ekologicznego, w którym znajdą się np. czasopisma, książeczki, wydruki internetowe o tematyce ekologicznej.


2. Ustanowienie Kodeksu Małego Ekologa – zwrócenie uwagi na

prawa i obowiązki.


3. Pogadanka na temat potrzeby dbania o naszą Ziemię.