część 2


REALIZUJĄC ZADANIA Z PROJEKTU, BIEDRONKI W PAŹDZIERNIKU MIAŁY OKAZJE: MANIPULAOWAĆ DARAMI JESIENI, BAWIĆ SIĘ

Z WIEWIÓRKĄ RUDĄ KITKĄ, POZNAĆ ZWYCZAJE LEŚNYCH ZWIERZĄT ORAZ OBCOWAĆ Z NATURĄ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM. 

PRZEDSZKOLAKI ZREALIZOWAŁY KOLEJNE ZADANIA:

1. JESIENNY SPACER- ZWRÓCENIE UWAGI NA PIĘKNO OTACZAJĄCEJ NAS PRZYRODY.

2. ZAŁOŻENIE KĄCIKA PRZYRODY, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ ZGROMADZONE DARY JESIENI.

3. ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ Z WYKORZYTANIEM ZGROMADZONYCH DARÓW JESIENI.