część 3


Biedroneczki zrealizowały kolejne zadania, tym razem były to:

1) Założenie kalendarza pogody – dokonywanie obserwacji, zaznaczanie informacji w
formie symbolicznego zapisu.

2) Przeprowadzenie zajęć na temat dokarmiania ptaków oraz założenie karmników na
terenie przedszkola.

ZAPRASZAMY DO GALERII:)