"Czyste powietrze wokół nas"


„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

Drodzy Rodzice, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antytytoniowej edukacji.
Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.
 
 
Cel ogólny programu:
Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacji, kiedy inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 
 
Cele szczegółowe programu:
 - zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
 - podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
 - podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
 
 
Zajęcia realizowane w ramach programu skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej. Prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące i pracę w małych grupach.
 
 
Obejmują tematykę:
1.Wycieczka,
2.Co i dlaczego dymi?
3.Jak się czuję kiedy dymi papieros?
4.Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
5.Jak unikać dymu papierosowego?