GaleriaMoja miejscowość, mój kraj za 100 lat - konkurs plastyczny