Gramy Zmysłami"Gramy Zmysłami''

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

II edycja


Cele projektu :


Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Gramy Zmysłami" jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów dzieci.Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na temat Integracji Sensorycznej.

Cele szczegółowe :

-poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;

-wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;

-rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;

-stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;

-tworzenie warunków kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;

-współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.