"Jestem małym przyjacielem przyrody" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Jestem małym przyjacielem przyrody”

 

Założenie projektu:
   Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 
 
Cele projektu:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- kreatywne i twórcze działania dzieci, nauczycieli i rodziców;
-prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania przyrodą;
- promocja placówek oświatowych;
- integracja nauczycieli, dzielenie się pomysłami.