JEŻYKI NA JARMARKU ŚWIĘTOJAŃSKIM


16 października na kęckim Rynku odbył się Jarmark Świętojański ku czci św. Jana Kantego, który jest patronem naszego miasta.
W tej ważnej dla środowiska lokalnego uroczystości brało udział nasze przedszkole, które reprezentowała grupa Jeżyków. Przedstawiciele naszej grupy wzięli udział w programie artystycznym w trakcie którego zaprezentowali układ taneczny do piosenki „Święty, święty uśmiechnięty” oraz wiersz pt. „Święty Jan Kanty”. Występ sprawił dzieciom wiele radości.
Na koniec dzieci otrzymały upominki i dyplom.