O nas


Nasze przedszkole jest placówką 7-oddziałową w której na co dzień bawią się i uczą dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.

Trzy oddziały- dzieci 3-4 letnich znajdują się w budynku przedszkola przy ulicy Sobieskiego 12, dzieci
5-6 letnie mają swoje oddziały po za budynkiem przedszkola.
Dwa oddziały mieszczą się w budynku SP nr 1 w Kętach , natomiast kolejne dwa w Centrum Edukacji
i Zabawy "Ale Radocha" na ulicy W. Świętych w Kętach.

Przedszkole czynne jest od 6:00 do 17:00.

Wokół placówki znajduje się duży ogród z zmodernizowanym placem zabaw, na którym dzieci mogą się bawić oraz obserwować przyrodę w różnych porach roku. Dzieci 5-6 letnie korzystają z placów zabaw poza terem przedszkola, ale w pełni wystandaryzowanych.

Godziny bezpłatne , w ramach których realizowana jest "Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego" obowiązują
od 7:00 do 12:00.

Korzystanie z usług przedszkola tj. żywienie oraz opieki po za czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest odpłatne.

Zasady odpłatności są następujące:

- rodzice deklarują ilość godzin (płatnych) oraz ilość posiłków

-naliczana odpłatność jest sumą opłat za ilość godzin pobytu dziecka oraz za wyżywienie za dany miesiąc (liczymy tylko za dni faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu).

ATUTY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • budynek w pełni wystandaryzowany
 • nowocześnie wyposażone sale zajęć
 • bardzo bogata baza dydaktyczna
 • plac zabaw z certyfikatem bezpieczeństwa
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podejmująca ciągłe doskonalenia
 • nowoczesne formy i metody pracy z dzieckiem, m.in.: metoda Marii Kielar

     -gimnastyka twórcza Carolla Orffa

     -aktywne słuchanie muzyki Betti Strauss

   -metoda kształcenia matematycznego E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

 • organizowanie wyjazdów na Zielone przedszkola do nadmorskich kurortów
 • w przedszkolu realizowane są innowacje pedagogiczne, np.:

      - "Zdrowo jem, więcej wiem"

      -"Gimnastyka buzi i języka- ćwiczenia językowe z elementem logopedii"

      -"Matematyka to zabawa"

      - "Kolorowe zabawy matematyczne"

 • placówka pozyskuje środki z funduszów zewnętrznych- w 2017 roku zakupiono do przedszkola tablice interaktywną wraz
  z projektorem (projekt współfinansowany przez Urząd Gminy Kęty oraz Grupę Kęty )

Dziecko od najmłodszych lat posiada naturalną potrzebę twórczej zabawy.
Świat jego przeżyć, choć początkowo nieuporządkowany i niezorganizowany, ze względu na swą siłę i intensywność pragnie się uzewnętrznić. Stwórzmy mu zatem odpowiednie warunki, służmy zachętą, uszanujmy spontaniczność i niepowtarzalność.

Zajęcia dodatkowe oraz zajęcia cykliczne organizowane w naszej placówce (bezpłatnie) m. in.:

 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia z wykorzystaniem zabaw relaksacyjnych                                                   
 • zajęcia z elementem logopedii
 • kółko plastyczne
 • zajęcia sensoryczne
 • "Kultura kolorami malowana"
 • "Kolorowe dni"
 • "Kuchcikowo"

Ponadto placówka współpracuje z lokalnymi instytucjami (np.: Dom Kultury, biblioteka, muzeum) oraz aktywnie uczestniczy
w różnorodnych akcjach i konkursach osiągając wysokie lokaty na szczeblu ogólnopolskim.

DO ZOBACZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU!!!