POWITANIE WIOSNY biedronki


21 MARCA JAK CO ROKU W NASZYM PRZEDSZKOLU WITALIŚMY WIOSNĘ.

DZIECI MIAŁY OKAZJE WSPÓLNIE Z PRZEDSZKOLAKAMI Z INNYCH GRUP SPĘDZIĆ CHWILE PIERWSZEGO WIOSENNEGO PORANKA.

JAK NAKAZUJE TRADYCJA MARZANNA- ZIMOWA PANNA- ZOSTAŁA SPALONA, A ZIELONY GAIK POZWOLIŁ NA OBWIESZCZENIE
WSZYSTKIM W KOŁO NADEJŚCIE WIOSNY.