SENSORYCZNA MATEMATYKA


W listopadzie  w naszej grupie, w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy zmysłami” odbyły się zajęcia pt. „Sensoryczna matematyka”. W trakcie zabaw, eksperymentów oraz innych sytuacji edukacyjnych dzieci tworzyły zbiory, dodawały i odejmowały oraz utrwaliły poznane cyfry i znaki matematyczne. Zastosowane podczas zajęć materiały pobudzające zmysły, sprawiły, że wychowankowie mieli możliwość zdobycia kompetencji matematycznych wielozmysłowo. Zajęcia dały dzieciom wiele radości, dlatego też sensoryczna matematyka będzie kontynuowana w różnych zabawach, grach oraz sytuacjach dnia.

GALERIA