Sensorycznie się rozwijam - LISTOPAD


Zabawy sensoryczne i jesienne dary... - nie możemy przejść obok nich obojętnie. Dlatego korzystajmy z nich pod każdym względem stymulując wszystkie zmysły. W listopadzie dzieci z grupy "Jeżyki" wykonały następujące zadania z Programu Kraina Zmysłów:

1. "Memo słuchowe" - stymulacja zmysłu słuchu z wykorzystaniem darów jesieni. Rozpoznawanie różnych dźwięków z wykorzystaniem mema słuchowego.

2. "Jesienne leśne zabawy ruchowe" - stymulacja zmysłu przedsionkowo - proprioceptywnego oraz planowania motorycznego z wykorzystaniem kart ruchowych.

3. "Sensoryczny dywan" - stymulacja zmysłu dotyku. Zabawy z wykorzystaniem ścieżki sensorycznej.

4. "Zabawy z dynioliną".

5. Zadanie BONUS - "Jesienne BINGO".

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ.