WARSZTATY W MUZEUM


 We wtorek - 13 grudnia- w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przedszkolaki wybrały się do Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. Podczas tej wizyty dzieci uczestniczyły
w warsztatach bożonarodzeniowych, podczas których wykonały własnoręcznie kartki świąteczne z życzeniami dla swoich rodziców.
Dzieci dzielnie i wytrwale tworzyły uwalniąc swoją pomysłowość, przez co sprostały postawionemu im zadaniu. Pochłonięci kreatywnością na następny dzień wykonały podobne kartki bożonarodzeniowe dla kolegów i koleżanek nieobecnych na warsztatach.