Zdolne przedszkolaki


ZDOLNE PRZEDSZKOLAKI

Zajęcia dodatkowe prowadzone były w oparciu o teorię „Inteligencji wielorakich” Howarda Gardnera. Celem ich było rozwijanie u dzieci inteligencji poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy prowadzone w różnych częściach dnia z całą grupą, w małych zespołach, w parach, oraz indywidualnie.
Inteligencję językową – rozwijano poprzez: zgadywanki gry słowne, czytanie bajek, recytację wierszy, wyrażanie zdania na dany temat, zadawanie pytań wymyślanie opowiadań, kończenie rozpoczętych bajek i historyjek.
Inteligencję logiczno matematyczną – rozwijano poprzez: zagadki, gry liczbowe, zadania matematyczne, liczenie, rozwiązywanie problemów, układanie historyjek, wymyślanie co by było…, wyciąganie wniosków z bajek.
Inteligencję ruchową – rozwijano poprzez: łączenie ruchu z nowymi wiadomościami, zagadki ruchowe, naukę tańców, udział w przedstawieniach teatralnych, zabawy z przyborem, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy rytmiczne.
Inteligencję wizualno - przestrzenną – rozwijano poprzez: prace plastyczne, różnorodne techniki, układanie puzzli klocków, lepienie z plasteliny, ciastoliny, piasku kinetycznego.
Inteligencję muzyczną - rozwijano poprzez: łączenie z muzyką wszystko co się da, wyróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia, wymyślanie rymowanek oraz piosenek, słuchanie różnorodnej muzyki, instrumenty do grania w tym niekonwencjonalne.
Inteligencję przyrodniczą – rozwijano poprzez: wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, albumy i programy przyrodnicze, albumy i książki, zachęcanie do posiadania i opiekowania się zwierzątkiem.
Inteligencję interpersonalną – rozwijano poprzez: samodzielne wybieranie i planowanie nowych zadań, wypowiadanie swoich opinii, uwrażliwianie na potrzeby innych, zindywidualizowane gry i zabawy.
Inteligencję intrapersonalną – rozwijano poprzez: zabawy w większym gronie, uczenie się od siebie nawzajem, oglądanie ilustracji książek połączone z rozmową na temat uczuć i myśli przedstawionych osób, powierzenie obowiązków i zadań do wykonania.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji