JUBILEUSZ 40-LECIA PRZEDSZKOLA


2019-05-22

40-LECIE PRZEDSZKOLA POD MAGNOLIĄ

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć,

odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat.”

/Robert Fulghum/

 

 

11 maja 2019 roku dla Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach był dniem szczególnym i wyjątkowym. Placówka obchodziła 40-lecie swojego istnienia. Uroczysty jubileusz odbył się na sali widowiskowej kęckiego Domu Kultury.

W tej niezwykle barwnej i wzruszającej uroczystości wzięli udział: przedszkolaki, ich rodzice, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście. Pani dyrektor Ewa Płonka gorąco powitała wszystkich zebranych, a wśród nich: Burmistrza Gminy Kęty – pana Krzysztofa Klęczara,
I zastępcę Burmistrza – pana Rafała Ficonia, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej – pana Tomasza Bieleckiego, byłych Burmistrzów Gminy Kęty – pana Władysława Surówkę oraz pana Romana Olejarza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach – pana Marka Nycza, Dyrektora Zakładu Szkół

i Przedszkoli Samorządowych w Kętach – panią Renatę Stachurę, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Kętach – panią Grażynę Flasz, Dyrektora GOPS-u w Kętach – panią Monikę Kramarczyk, przedstawicieli Wydziału Oświaty, dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Kęty oraz emerytowanych pracowników Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego
nr 8 w Kętach.

„Nasze przedszkole przez te 40 lat wypracowało swój styl i charakter. Stawiając na profesjonalizm i zaangażowanie, wszyscy pracownicy, a także i rodzice dbali o to, by nie było jednym
z wielu, lecz własnym i niepowtarzalnym. Dlatego z serca Wam wszystkim – drodzy nauczyciele, pracownicy i rodzice, dziękuję” – mówiła podczas uroczystości jubileuszowej dyrektor przedszkola, pani Ewa Płonka. Po przemówieniu, zaprosiła wszystkich do obejrzenia przepięknej części artystycznej przygotowanej przez dzieci.

Tematem przedstawienia były „Cztery żywioły – Ziemia, Woda, Powietrze i Ogień”.
Te nieodgadnione, niesamowite, czasami niebezpieczne i budzące lęk siły zostały w magiczny sposób uchwycone na scenie poprzez taniec, muzykę, kolorowe stroje, rekwizyty, światła. Dzieci przypomniały wszystkim, jak piękne jest to, czego na co dzień nie dostrzegamy i jak niebezpieczne jest to, co dostrzeżone zachwyca. W przedstawieniu wzięło udział około 170 dzieci z całego przedszkola.

Po części artystycznej Burmistrz Gminy Kęty składając najserdeczniejsze gratulacje wręczył na ręce pani dyrektor bukiet kwiatów. Pani Ewa Płonka jeszcze raz skierowała słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju placówki, wspierali ją w realizowaniu wszelakich przedsięwzięć, wszystkim rodzicom, Radzie Rodziców służącą zawsze pomocą, nauczycielom, pracownikom oraz dzieciom za wspaniały występ.

Jubileusz zakończył się poczęstunkiem dla zaproszonych gości. Przy kawie i torcie z motywem magnolii, powspominano dawne czasy.

Obecnie Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach jest największym przedszkolem w Gminie Kęty. Powstała w kwietniu 1979 roku jako Państwowe Przedszkole
nr 8 w Kętach (Przedszkole Zakładowe). Na początku w budynku przy ulicy Sobieskiego 12 istniały tylko dwa oddziały, za to liczące aż 72 dzieci. Pierwszym dyrektorem placówki była pani Jadwiga Zużałek. W roku 1986 dyrektorem została pani Krystyna Rojek-Własińska, a już w 1987 roku aż po dziś dzień jest nim pani Ewa Płonka. Przedszkole rozrastało się dynamicznie, tworząc nowe oddziały
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach oraz w Centrum Edukacji i Zabawy „Ale Radocha” w Kętach. Dzisiaj przedszkole jest placówką 7-oddziałową zachęcającą nowoczesnym wyposażeniem sal oraz bardzo bogatą, wypracowaną przez lata, bazą dydaktyczną.

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 jest miejscem nieustannie rozwijającym się, dążącym do obranych celów, gdzie na pierwszym miejscu stawiane jest zawsze dobro dziecka.

ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI W GALERII