WIGILJA PRZEDSZKOLNA


Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Grupy najstarszych przedszkolaków spotkały się w jednej sali, aby wspólnie świętować ten uroczysty dzień. Dzieci dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia, a następnie zasiadły do pięknie przystrojonych stołów, na których czekał świąteczny obiad oraz ciasteczka, owoce i bakalie. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i świątecznych zwyczajów lecz, co najważniejsze, wzmacniają  bliskie relacje.

Zapraszamy do galerii zdjęć.