styczeńZadanie do wykonanie : wzrok


Podczas styczniowego zadania dzieci wykonywały doświadczenia i zadania barwne dzięki którym stymulowały wzrok 


Jednym z doświadczeń był eksperyment z wykorzystaniem kolorowej bibuły i wody. Celem eksperymentu było usprawnienie percepcji wzrokowej, utrwalanie kolorów podstawowych i obserwacja zachodzących zmian.