WIZYTA W MUZEUM


28 lutego dzieci były w Muzeum w Kętach- było to pierwsze takie nasze wspólne wyjście.  Mieliśmy okazję zapoznać się z muzeum, jego rolą oraz zasadami, które w nim panują. Dowiedzieliśmy się, co to są ekspozycje muzealne, kim jest kolekcjoner. 
Lekcja obejmowała zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum.