MAŁA SYRENKA


Grupa "Sówki" w tym roku bierze udział w projekcie pt. "Bajkowa wyprawa część 2".

Głównym celem projektu jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnienie czytelnictwa, a także rozwijanie postaw, które ukierunkowane są na dobro i piękno.

Pierwszym utworem literackim, który umilał nam czas była baśń Hansa Christiana Andersena "Mała syrenka". Na zajęciach dzieci podejmowały różnorodne aktywności związane z aktywnym słuchaniem, zabawami ruchowymi, kontynuacją rytmu, a także wykonywały ciekawe eksperymenty i prace plastyczne.

Nasze przedszkolaki chętnie brały udział w zaproponowanych czynnościach, miały przy tym dużo zabawy i radości.