DZIEN JEŻA


Nasza grupa to grupa Jeżyków, dlatego „Dzień Jeża” obchodziliśmy jako święto. W tym dniu dzieci mogły wykazać się wiedzą przyrodniczą w trakcie rozwiązywania zagadek słownych, obrazkowych i słuchowych. Wzięły udział w zabawach ruchowo- rytmicznych, w trakcie których naśladowały sposób poruszania się jeża oraz rozwijały swoje umiejętności muzyczne grając na wybranych instrumentach perkusyjnych. Po zabawach został rozwiązany konkurs plastyczny pt. „Jeż, wspaniały zwierz”, w którym udział wzięły dzieci wraz  z rodzicami. Wszystkie prace dzieci zostały docenione. Wykonawcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Przedszkolaki chętnie korzystały
z fotobudki, którą udostępniłyśmy również rodzicom. Mamy nadzieję, że przyłączyli się do zabawy
i skorzystali z możliwości zrobienia zdjęć. Dzień jeża spędziliśmy miło i sympatycznie.

FOTORELACJA: