"LAS, DWA, TRZY - matematyczne przygody wśród przyrody" - oddział 02 (szkoła)


2020-06-24

W roku szkolny 2019/2020 przedszkolaki
z oddziału 02 (szkoła) brały udział
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
„Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”.

k
Celem projektu było:
- promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie,
- nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,
- postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów.
a
A oto prezentacja z podejmowanych działań
(kliknij w obrazek):

h
Dzięki wykonywanym zadaniom dzieci zdobywały
kompetencje matematyczne poprzez doświadczanie
wszystkimi zmysłami. Kształtowały świadomość własnego ciała, rozwijały umiejętność liczenia, poznawały figury geometryczne,
dostrzegały zależności między przyczyną a skutkiem.
Rozwijały także samodzielność i kreatywność.
Dzieci dzielnie i z wielką radością wykonały wszystkie zadania, dzięki którym otrzymały certyfikat dla naszej placówki.
Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie
w realizację projektu.
l

gg