"Piękna Nasza Polska Cała" - podsumowanie projektu


2021-06-27

     Z początkiem września 2020 r, dzieci z Centrum Edukacji i Zabawy "Ale Radocha", przystąpiły do realizacji zadań projektu "Piękna Nasza Polska Cała". Wykonano 20 zadań, z listy zaproponowanych przez autorkę projektu - panią Ludmiłę Fabiszewską.

Celem projektu było:

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

- rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,

- poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),

- budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem - rodzina, przedszkole, miejscowość,

- przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,

- uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

- poznanie legend i baśni polskich,

- dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,

- okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywne nacechowane relacje z drugim człowiekiem,

- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",

- kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężenia złości i agresji,

- rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

        Realizacja projektu "Piękna Nasza Polska Cała", sprawiła dzieciom, jak i Paniom :) wiele radości, uśmiechu, a także zmotywowała do podejmowania kreatywnych działań. Zaangażowanie w wykonanie poszczególnych zadań, pozwoliło na bliższe poznanie naszej "małej Ojczyzny" i na wzbudzenie poczucia patriotyzmu.