WAŻNE!!! Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego


2020-05-07

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących.

Szczegółowe informacje w linku:

WYTYCZNE GIS i MZ