Galeria"Co należy robić, aby być zdrowym?" - warsztaty z dietetykiem - "Jeżyki"