11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości


10 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu  Święto Niepodległości.  Dzieci  utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, wydarzeń  historycznych naszej ojczyzny i śpiewały piosenki patriotyczne.         
 Przedszkolaki odśpiewały pieśń Mazurka DĄBROWSKIEGO, oraz piosenkę "Co to jest niepodległość?". 
Głównym celem było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach  przedszkolaki od najmłodszych lat kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

                                                           

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ